Privacyverklaring

Privacy statement

Je kunt deze website bezoeken zonder ons enige informatie over jouw identiteit te geven. Voor het gebruik van sommige functies op onze site hebben we echter persoonsgebonden informatie nodig om bijvoorbeeld jouw vragen te beantwoorden, of een bestelling af te handelen. Wij streven ernaar je ten allen tijde te informeren voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Op deze pagina leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Shoep.nl respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgebonden informatie

Alle persoonsgebonden informatie die aan ons wordt verstrekt wordt alleen gebruikt voor de dienst waar je om hebt gevraagd (bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een vraag, het maken van een account of het plaatsen van een bestelling). Wij vragen bij het plaatsen van een bestelling om jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we de bestelling kunnen bevestigen en bij problemen of onduidelijkheid contact met je kunnen opnemen. Aan ons verstrekte gegevens worden nooit aan derden verkocht en alleen ter beschikking gesteld aan derden als dit essentieel is voor het afronden van de bestelling (bijvoorbeeld aan PostNL) of wettelijk vereist.

Betalingsgegevens

Het uitvoeren van de betaling wordt gedaan in de beveiligde internetomgeving van Buckaroo een betaalplatform dat voldoet aan de strengste beveiligingsnormen. Hierdoor kun je de betaling aan Shoep.nl veilig uitvoeren. Onze medewerkers zullen je nooit vragen om inloggegevens of wachtwoorden.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Shoep.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Shoep.nl geen cookies ontvangt.

 Privacy Policy AVG

Shoep.nl  hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Shoep.nl  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Shoep.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten worden door Shoep.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shoep.nl de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Shoep.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Shoep.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shoep.nl de volgende  

 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Shoep.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •  Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Shoep.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben onze website beveiligd tegen ongewenste en onrechtmatige toegang door derden. Persoonlijke en betaling gerelateerde informatie wordt altijd overgedragen via een beveiligde SSL verbinding om te voorkomen dat de informatie onbedoeld of onrechtmatig beschikbaar wordt voor derden. Creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet geregistreerd en zijn nooit zichtbaar voor onze medewerkers.

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant heb je altijd het recht op te vragen welke (persoonlijke) gegevens wij van jou bewaren. Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken na de ontvangst van het verzoek een reactie met daarin welke gegevens er worden verwerkt, waar we deze gegevens voor gebruiken en waar deze gegevens vandaan komen. Je hebt ook het recht om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Als je onze nieuwsbrief ontvangt en je hiervoor wil afmelden kun je dit doen via een link in de nieuwsbrief of per email. Alle verzoeken tot inzage of wijziging van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend per email of brief.

Geheimhouding

De personen die onder verantwoordelijkheid van Shoep.nl  toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens zijn verplicht tot geheimhouding en zullen geen informatie delen zonder toestemming, tenzij verplicht door wet- en regelgeving. Shoep.nl houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over de bescherming van jouw privacy tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsgegevens

Shoep.nl / van den Hoven Online BV.
Tinus van der Sijdestraat 7A
5161 CD  Sprang- Capelle
Telefoonnummer: 0416-283702

E-mailadres: klantenservice@shoep.nl
Kamer van Koophandel: 51325047
BTW nummer: 823220449

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Maattabellen
 • Home
 • Privacyverklaring
Winkelmand Er bevinden zich geen artikelen in uw winkelmand
Mijn Shoep
Vragen? Bel 0416 - 283 702 ma t/m vrij 09.00 - 17.00
E-mail klantenservice@shoep.nl